My Nintendo Switch

อยู่ด้วยกันมาเดือนนึงแล้วนะกับเจ้า Nintendo Switch เครื่องนี้ ขอบคุณที่ทำให้เวลาที่น่าเศร้ากลายมาเป็นสนุกได้บ้าง ปล. เซลด้ากินเวลาชีวิตมากมาย

อ่านต่อ